Xổ số Trà Vinh

Cập Nhật:2022-05-30 06:37    Lượt Xem:150

Xsmb 5/3/21 Tăng tốc việc đăng ký các công ty nhỏ và nhỏ bé chất lượng cao vào thị trường chứng khoán Bắc Kinh, Xingjian muốn phát triển ngon nghẻ bằng cách lợ

Vào tháng Năm-4, chính phủ dân chúng của khu vực tự trị, cùng với bốn bộ phận và các văn phòng, tổ chức một cuộc họp đặc biệt về việc đăng ký công ty Xingjian trên thị trường chứng khoán Bắc Kinh. đại diện viên Ủy ban chính của Đảng trong khu vực tự trị, đại diện bộ trưởng Tần Quân Quyền đã tham dự cuộc họp và phát biểu. Phóng viên biết được từ cuộc họp rằng đến giờ vẫn còn vài công ty 47 được liệt kê trong bảng số thứ ba ở Xingjian. Trong số đó, Guann phần mềm Co., Lt. đã áp dụng vào thị trường chứng khoán Bắc Kinh (gọi tắt là thị trường chứng khoán Bắc Kinh) để tham gia tư vấn, và dự kiến sẽ đệ đơn tham gia tư vấn vào nửa năm nay. Theo báo cáo hàng năm của 2021, dấu hiệu tài chính của bảy công ty nằm trong danh sách đã đạt tiêu chuẩn thị trường chứng khoán ở Bắc Kinh Theo như tôi biết, kể từ khi phát triển hội đồng thứ ba mới tại 93, các công ty 108 tại Xingjiang đã được lên cái hội đồng thứ ba mớiXsmb 5/3/21, trong đó nằm các công ty 28 đã dùng thị trường đầu tư để tăng lên 3.4 tỷ yuan. Xingjian Torch Gas Co.Xsmb 5/3/21, Ms. Xingjiang Daquan new energy Co., Lt. và Xi yun Tourism Development Co., Lt, ba công ty đã được liệt kê xong lượng hàng đầu tiên sau khi sử dụng ba hội đồng mới để phát triển nhanh. Hiện tại, bận rộn hàng chục công ty được liệt kê trong hội đồng thứ ba ở Xingjianging chủ yếu đóng góp trong ngành dịch vụ phần mềm và công nghệ thông tin, ngành công nghiệp buôn bán sỉ, nông nghiệp và xây dựng nhà đất. Trong số đó, năm kinh doanh, bao gồm phần mềm Quảng Nam, Weitai, Dexin, tian wu ecology và xianghongtai, đã được nhận vào công ty phát triển nâng cao. [1) Trong cuộc họp này, hãng An ninh quốc tế Xingjiang đã chỉ ra rằng kể từ khi hoạt động chính thức của hội đồng thứ ba mới tại thẩm diễn ra tại phần thưởng giá tại thẩm giá cao, đặc biệt bởi vì Ủy Ban điều hành luật bảo hiểm quốc gia Trung Quốc đã bắt đầu sâu sắc tiến hành cải cách hội đồng thứ ba mới tại 99, nó đã dần trở thành một nền tảng quan trọng cho thị trường vốn phục vụ cho các công ty nhỏ và trung bình,Kqxs Gia Lai và đã đóng góp quan trọng cho việc phát triển cao chất lượng nhỏ và kinh tế ở Xingjian; Việc xây dựng thị trường chứng khoán ở Bắc Kinh là một biện pháp quan trọng để sâu sắc hơn to àn bộ tiến hóa thị trường vốn trong tình hình mới và tấn công trực tiếp vào các điểm đau đớn và khó khăn của các công ty nhỏ và nhỏ bé. Hiện tại, thị trường mới xui xẻo của Xingjiang nằm trong tay những công ty tư nhân nhỏ bé, nhỏ bé và chủ yếu trong giai đoạn đầu và giai đoạn phát triển; Có một số vấn đề, như là thiếu các dự án dự phòng chất lượng cao, mức độ phù hợp thấp giữa các công ty chuyên nghiệp, đặc biệt và mới và thị trường vốn đa cấp. Để đạt được mục đích, một khu vực tự động đã tổ chức cuộc hội nghị về việc công ty Xingjianging lên thị trường chứng khoán ở Bắc Kinh, nhằm nắm lấy cơ hội của việc cải cách hội hội hội hội hội hội hội hội hội hội hội hội hội hội hội hội mới và xây dựng thị trường chứng khoán ở Bắc Kinh, thúc đẩy các công ty nhỏ và trung bình hơn trong khu vực để lên danh sách và tài chính ở thị trường Bắc Kinh, và phát triển chất lượng cao. [1) Trong buổi họp, Phó Bộ trưởng Đại tướng Tần Quân Quyền đã nhấn mạnh rằng tất cả các địa điểm và các bộ phận liên quan nên thống nhất liên kết lại suy nghĩ và hiểu biết nhiều về chính trị của họ, và hiểu s âu sắc rằng việc xây dựng thị trường chứng khoán Bắc Kinh là một nhiệm vụ cải tiến lớn của thị trường thủ đô Trung Quốc, một biểu hiện cụ thể về khái niệm phát triển dựa trên người, và một cơ hội lớn cho việc phát triển các công ty nhỏ và trung bình trong khu vực chúng ta. Tất cả các địa điểm (quận, thành phố) và các bộ phận liên quan nên xác định vị trí của riêng họ, xác định hướng nỗ lực, tăng cường tổ chức và sự lãnh đạo, nắm bắt được kế hoạch và sự phối hợp tổng thể, nắm rõ cơ hội và thử thách của các công ty nhỏ và nhỏ bé trong quận chúng ta để công bố thị trường chứng khoán Bắc Kinh, tăng cường liên tục sức mạnh của các công ty và tăng cường năng lực cơ bản của doanh nghiệp bằng cách tăng cường khả năng thiết kế hoạch tối cao và hỗ trợ chính sách. Cần phải cải thiện dự kiến chủ quan của công trình, tích cực làm việc khai quật và trồng trọt của những bé nhỏ và bé chất lượng cao, giúp các công ty làm việc tốt trong việc kiểm tra vật lý, giúp giải quyết những cản trở việc liệt kê công ty, và thúc đẩy sự thăng tiến của các công ty nhỏ và nhỏ bé trong khu vực chúng ta để tiến tới thị trường chứng khoán Bắc Kinh để đăng ký. Với một nhận thức cao về sứ mệnh và trách nhiệm, chúng ta sẽ thúc đẩy phát triển chất lượng cao của các công ty nhỏ và nhỏ, tăng thêm động lực vô hạn cho việc phát triển kinh tế cao chất lượng của Xingjiang, và hoan nghênh chiến thắng của Quốc hội Quốc gia đảng Cộng sản Trung Quốc với những thành công xuất sắc! Description