Xổ số Trà Vinh

Cập Nhật:2022-07-12 09:17    Lượt Xem:120

Xsbt Hôm Nay Bắc Triều Tiên cảnh báo

The following article is from the World Wide Web, written by Liu Haisheng

Triều Tiên cảnh báo: if the South Hàn US joint military Administrate Administration uses U.S. Strategy Nuclear arms, or lead to Nuclear War

the North Korea Foreign Ministry predicted on the 11th when the South Korea US joint armion uses U.S. Strategy, it may not kích hoạt tương ứng of the North Korea, and then lead to the mụn of Nuclear War. Ngày tháng ba, 2021 giờ này, Hàn Quốc,Kqxs Gia Lai Hàn Quốc, Hàn Quốc và Mỹ đã thực hiện một bài tập quân sự bổ nhiệm mùa xuân gọi là quân đội Nguồn: hình ảnh cường quốc (1) (0) theo tin tức Trung ương Hàn Quốc đã được thông báo trên 11th, Bộ Ngoại giao của Bắc Triều Tiên đã xuất bản một bài báo trên trang web chính thức của nó vào ngày hôm đó nhân danh Li Zhiche, nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu chính trị quốc tế, tên là \