Xổ số Trà Vinh

Cập Nhật:2022-05-30 07:18    Lượt Xem:91

Dự Đoán Xsmb 16/10/2021 Tiến sâu vào cải cách hệ thống y tế và y tế, và công việc quan trọng sẽ được phát hành trong 2022.

Vào tháng Năm 25, Văn phòng chung của Hội đồng Ngoại giao ban ra các nhiệm vụ chủ chốt để cải tiến tiến hệ thống y tế và y tế trong vòng 2022, chuyên đề xuất ra nhiệm vụ chủ chốt trong bốn khía cạnh: tăng tốc độ xây dựng một mô hình mới về chăm sóc y học và chẩn đoán trật tự, nâng cao kinh nghiệm cải cách y học SanMinh, nỗ lực nâng cao khả năng của dịch vụ y tế cộng cộng, và phát triển chất cao chất lượng y học và sức khỏe. Theo người có trách nhiệm của Ủy ban Y tế Quốc giaDự Đoán Xsmb 16/10/2021, trong việc xây dựng một phương pháp y tế và chuẩn đoán mới có hiệu quảDự Đoán Xsmb 16/10/2021, năm nay s ẽ phát triển xây dựng các trung tâm y tế quốc gia và các trung tâm y tế quốc gia, cơ bản là hoàn thành kế hoạch và sơ đồ trên to àn quốc gia, và giảm sự chăm sóc y tế xuyên cấp. Hỗ trợ mỗi tỉnh để phát triển xây dựng các trung tâm y tế khu vực trong tỉnh bằng cách đề cập đến phương pháp xây dựng của các trung tâm y khoa quốc gia, hướng dẫn khu vực thiếu viện trợ ở các thành phố thủ đô tỉnh và các thành phố trung tâm của những thành phố siêu lớn, và thúc đẩy việc mở rộng tài nguyên y học chất lượng cao cho các thành phố và các hạt. Mỗi tỉnh chọn 2/3 thành phố được chia thành các quận để thực hiện phi công của nhóm y tế đô thị tích. Tiếp tục phát triển các bệnh viện cộng đồng, thúc đẩy xây dựng khoảng 500 mới các bệnh viện cộng đồng, chọn và tăng cường khả năng xây dựng một số trung tâm y tế, và thúc đẩy xây dựng các ngôi làng khỏe mạnh. Sử dụng việc phát triển s âu sắc kinh nghiệm trong việc cải cách y học của SanMinh, tiếp tục củng cố trách nhiệm của các ủy ban và Chính phủ địa phương, tiếp tục theo dõi và đánh giá kinh nghiệm trong việc cải tiến y học của SanMinh và thúc đẩy phát triển triển triển triển triển triển triển triển phát triển triển triển phát triển địa phương và phát triển mới. Hướng dẫn các chính phủ địa phương tiến hành một cải cách to àn diện trong lĩnh vực tuyển dụng hàng hóa dược phẩm, giá dịch vụ y tế, phương pháp bồi thường y, nhân viên và hệ thống lương, và sự giám sát toàn diện, và tăng cường vai trò biểu tình hình và động viên của các tỉnh Cơ bản về cải cách y học toàn diện. chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các bệnh viện cộng đồng, phát triển xây dựng khoảng 500 các bệnh viện cộng đồng mới, và chọn và tăng cường khả năng xây dựng một số trung tâm y tế trung ương để xây dựng các ngôi làng khỏe mạnh. Năm nay, trợ cấp đầu tư cho dịch vụ y tế cơ bản sẽ được tăng lên bằng năm ngoái. Chúng tôi sẽ thúc đẩy toàn bộ tiền trả tiền cho cộng đồng y khoa hạt gọn, tăng cường giám sát và đánh giá, giữ cân bằng và chia sẻ phần thiếu cân bằng. chúng tôi sẽ thúc đẩy các bệnh viện phi công để cải tiến hệ thống và cơ chế. Hướng dẫn 4những bệnh viện phi công để làm tiêu điểm với các bệnh viện đẳng cấp thế giới, và tăng cường xây dựng kỷ luật và khoa học y học và kỹ thuật mới. Thực hiện dự án biểu tình cải tiến bệnh viện công cộng và phát triển chất lượng cao. Xây dựng một hệ thống ước tính đánh giá cao chất lượng của các bệnh viện công cộng, và hướng dẫn chính phủ địa phương đánh giá các bệnh viện công nằm trong thẩm quyền của họ theo quy tắc lãnh thổ. Description