Xổ số Trà Vinh

Cập Nhật:2022-05-30 07:48    Lượt Xem:85

Xổ Số Kiến Thiết Bạc Công ty kinh doanh Shenyitian of China Merchants ngày thực hiện các hành động chống cấm tính quảng cáo

The sheinitian Business, Department of China Merchants SEC, đáp lại lời kêu gọi của Sở giám sát thị trường của CSRC thực hiện hoạt động chưa công khai của tháng trinh sát đầu tư hợp lý, bảo vệ chống lại lừa đảo, nhằm khám phá phương pháp mới của đầu tư và đào tạo dịch vụ cung cấp dựa trên sự biến đổi của sự cai trị giàu, cung cấp một bảo đảm quan trọng cho sự phát triển lành của thị trường vốn. Trương Mao Hùng, phó giám đốc cục điều hành chứng khoán Thẩm QuyếnXổ Số Kiến Thiết Bạc, Vương Yu, phó giám đốc điều hành hàng hoá Trung Quốc, chứng khoán Thẩm Quyến, và wangwanyin, đứng đầu Cục hội chứng khoán Thẩm Quyến, đều tham gia sự kiện này. In the quảng cáo of absence work, Shenzhen Yitian Business Department of China Merchants Security, as the flagshent Business department, actively impressive educational and proper protection, actively explores new models of đầu tư education, integkhuyết opportunits of all the parts, and cung cấp cho nhà đầu tư một dịch vụ giáo dục đầu tư đa dạng hơn nhờ có một sự hợp rộng hơn với công ty Trụ sở, Shenzhen branche, Funny company, schools and other Institutions. The sheinitian Business_Departmentof China Merchants SEC introduced the relevant arrangements for the arrived of cổ đông, parted the development of investment and educational and explain the knowledge of Anti Money. it described the case overview of fraud chứng khoán activities in the Current Market to gớm ghiếc around wrong chứng khoán and futarse activities, day Chống tham nhũng Vương Yu, phó giám đốc tướng của Trung Quốc Thương mại chứng khoán Shenzhen Chi nhánh, cho biết rằng những chứng khoán bất hợp pháp hiện nay có sự che giấu và rối loạn lớn, làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các nhà đầu tư, phá vỡ trật tự của thị trường, và ảnh hưởng đến sự hòa hợp và ổn định của xã hội. Hoạt động quảng cáo của China Merchants chứng khoán đã tăng cường ảnh hưởng của việc chống lừa đảo tại Thâm Quyến, nhắc nhở các nhà đầu tư phải đầu tư cẩn thận, nâng cao nhận thức của người dân về chống lừa đảo, và giúp các nhà đầu tư bảo vệ quyền lợi và quyền lợi của họ. Một chặng đường dài phải đi. đảm bảo một môi trường dịch vụ tài chính tốt cho xã hội và đảm bảo mạnh mẽ cho s ự phát triển kinh tế của quốc gia. Dừng lại! Dừng lại!