Xổ số Trà Vinh

Cập Nhật:2022-05-24 07:29    Lượt Xem:200

Xstv 11/3/22 The 2022 work plan of the công nghiệp Ice Internet Special group was released to support the listing of diploma công nghiệp Internet Enterprises Enterprises.

Vào tháng Tư 13, Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin đã công bố kế hoạch nghiên cứu 2022 của tập đoàn đặc nhiệm Internet công nghiệp, đã đề nghị hỗ trợ các công ty Internet công nghệ cao cấp phát hành chứng khoán lần đầu tiên, danh sách về tầng cơ bản và phát triển của hệ thống thống chuyển nhượng cổ phiếu quốc gia, và tái cấp bằng chứng khoán thêm, phân chia và trái phiếu hoán cải. Hỗ trợ các công ty có tư cách để phát hành trái phiếu tín dụng và chứng khoán. Dễ dàng hơn nhiều: dự định xây dựng một phiên bản nâng cấp của Internet công nghiệp 5k Năm nay có mục tiêu xây dựng những tiêu chuẩn tuyệt đối xây dựng Tăng cường việc mở rộng 5k từ các đường dây sản xuất ngoại biên tới các đường dây nội bộ; Thúc đẩy những viễn cảnh điển hình và các viễn cảnh ứng dụng theo kiểu của tôi ở cấp độ sản xuất và xưởng. Đồng thời, nó sẽ thúc đẩy thay đổi và nâng cấp mạng nội bộ của doanh nghiệp, đẩy nhanh việc xây dựng ngoại tuyến của công ty, và đẩy nhanh việc phát triển hệ thống 5k và các thông tin khác. Nó được nói ra, trong chiến dịch kiểm soát hết hệ thống platformXstv 11/3/22, the plan proposal to Khẩn trương the construction of multicấp platform. Năm nayXstv 11/3/22, mục tiêu của năm nay là chọn ra khoảng 71 ngành công nghiệp và các s ân vận động rộng rãi trên Internet; Hoạt động khoảng mười giàn-loa dịch vụ công nghiệp trên mạng tại các khu vực cụ thể. Chọn khoảng mười sân chuyên nghiệp trên mạng trong các lĩnh vực kỹ thuật cụ thể. Hơn nữa, nó sẽ nâng cao chất lượng cung cấp của công nghệ platform, đẩy nhanh hệ thống công nghiệp và hệ thống kinh doanh của đám mây, và nâng cấp dịch vụ ứng dụng của platform lên. No! Trong tập hợp dữ liệu kích hoạt hành động, dự án dự án có dự định cải thiện liên tục xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn trên Internet công nghiệp quốc gia, và về cơ bản là hoàn thành công trình xây dựng các chi nhánh phân khu của quốc gia Internet quốc gia. Các trung tâm dữ liệu lớn ở nghẹt Thanh, Shang, Chiết Giang, Giang Đông, Quang Minh năm nay. để nâng cấp cấp cấp dịch vụ tài chính, dự án đề nghị hỗ trợ các công ty Internet công nghiệp có tư cách cho IPO và khai thác, cung cấp cổ phần cơ bản và cấp nâng cao phát triển của hệ thống giao dịch cổ phiếu quốc gia, và tái cấp bằng chứng khoán, nhượng bộ, trái phiếu hoán cải, bằng cách khác. Hỗ trợ các công ty có thẩm quyền phát hành trái phiếu tín dụng và chứng khoán củng cố. Mở rộng các kênh liên kết tài chính cho công ty sản xuất và công ty Internet; khuyến khích các doanh nghiệp Internet hỗ trợ tài chính qua tài chính cam kết tài sản trí tuệ; hướng dẫn các kinh doanh đầu tư mạo hiểm (quỹ) để tăng đầu tư vào khởi đầu Internet công nghiệp. để hỗ trợ việc đăng ký các công ty mạng công nghiệp, dự án đòi hỏi phát hành cổ phần mới phải là khoa học và hợp lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các công ty Internet công nghiệp có năng phát triển thêm các doanh nghiệp chính và phát triển tốt hơn và mạnh hơn nhờ tài chính của thị trường. Nghiên cứu kịp thời và thúc đẩy cải cách hệ thống đăng ký to àn diện, cải thiện sự bao gồm toàn bộ hệ thống phát hành, và tạo ra những điều kiện tốt cho các công ty Internet công nghiệp có đủ tư cách để tài trợ qua thị trường vốn. Tiếp tục cải tổ lại hội đồng thứ ba mới, xây dựng thị trường chứng khoán ở Bắc Kinh, và tiếp tục cải thiện khả năng tài trợ trực tiếp cho các công ty Internet công nghiệp. để mở rộng các kênh liên lạc quốc tế trên mạng công nghiệp, dự án yêu cầu hỗ trợ các công ty lớn hơn ở Texas để phát triển các công cụ tài trợ khoản nợ lớn cho công ty. Hỗ trợ các công ty tư nhân trên Internet để phát hành các công cụ tài chính nợ qua chợ trái phiếu quốc tế. The

Kế hoạch này cũng làm rõ việc phát triển mới cách thức của sự hợp tác công nghiệp và tài chính. Chúng tôi sẽ khuyến khích các tổ chức tài chính có thẩm quyền hợp tác với các công ty trên mạng công nghiệp trong phạm vi kinh doanh của họ, theo những nguyên tắc tuân thủ pháp luật và tránh khỏi rủi ro. Tìm hiểu việc xây dựng một hệ thống cải tiến tín dụng dựa trên dữ liệu sản xuất để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính cá nhân và chính xác. Làm một công việc tốt trong việc cung cấp các dịch vụ tín dụng để cải tạo và nâng cấp mạng nội bộ của các công ty sản xuất và công ty Internet công nghiệp. Theo yêu cầu của dự án này, chúng ta nên tiếp tục phát triển quỹ cải tạo và nâng cấp của ngành sản xuất và tăng tốc đầu tư vào các dự án trên mạng công nghiệp theo nguyên tắc thị trường. Lập một hệ thống tổng hợp, tổ chức và huy động các thành phố phi công, các bộ phận và văn phòng, các công ty dẫn đầu, các tổ chức đầu tư tài chính và các đơn vị khác, để có thể tham gia tích cực trong việc giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phát triển trong lĩnh vực mạng công nghiệp, và phát triển các công ty được liệt. Bắt các ngân hàng phải thực hiện yêu cầu chính sách chi tiết, luôn tận dụng tối đa nguồn tài chính, tăng cường sự hỗ trợ tài chính cho việc phát triển Internet công nghiệp, và thực hiện tích cực và chắc chắn sản phẩm và dịch vụ. Kế hoạch này yêu cầu tổ chức các thành phố phi công và tài chính phối hợp để phát triển các chính sách hỗ trợ cho việc xây dựng thông tin, thúc đẩy công nghiệp số hóa, thúc đẩy phát triển khoái lạc trên mạng công nghiệp, thúc đẩy xây dựng các thành phố xây dựng các mạng lưới và an ninh dữ liệu, và thúc đẩy các công ty chủ chốt trong lĩnh vực Internet công nghiệp và các công ty xâu chuỗi để có thêm nguồn vốn. Tăng cường cấu trúc cho vay mượn của nền công nghiệp, duy trì tỉ lệ tăng trưởng vừa dài hạn cho ngành sản xuất công nghệ cao, và đồng bộ phát triển tài chính chuỗi cung cấp. Description