Xổ số Trà Vinh

Cập Nhật:2022-07-28 09:20    Lượt Xem:83

Xsst 2 6 Wan Mingdao đã tham dự vào hoạt động của hàng trăm thành phố và hàng ngàn công viên để giúp cải biến kỹ thuật số cao cấp của công viên

Vào tháng Bảy Bảy, trạm đầu tiên của dãy s ố Internet công nghiệp, hàng trăm thành phố và hàng ngàn công viên đã được tổ chức thành công tại nhà ga Banan, Chongqing. Tập trung vào quyền lực của công viên Internet công nghiệp, các đại diện của mọi người đã được triệu tập để thảo luận ý tưởng phát triển của Chongqing Banan Internet và công viên công nghiệp. Lei Rong, người giám đốc giải pháp của wanmindao Digital Technology Co. Lt., đã có một bài phát biểu chủ yếu về vấn đề mạng công nghiệp giúp công viên thay đổi số chất lượng kỹ thuật số cao, Chia sẻ kinh nghiệm. The solution Director of wanmindao Digital Technology Co., LtXsst 2 6, saved and it, saved and the Park is a important carrier of Regional active development. Hiện tại, there are still problems such as đồi bại resistance competition, resources, đoản_servicelife of settled Enterprises, and the value of the Park has been not been fully khám phá. The fast development of digitization in the recent years has mang new thoughts and opportunits to transforming of the Park. Một kiểu trồng trọt kỹ lưỡng trong ngành kinh doanh xe hơi và phát hiện trao quyền lực cho một công viên đứng thẳng và một công viên nằm ngang: 1 Từng Từng'0. như là nền tảng Internet công nghiệp đầu tiên của đất nước bao trùm to àn bộ khung cảnh của ngành ô tô và nhận thức được s ự phát triển hợp nhất của nhiều dây chuyền, ga (Jijia) là nền tảng Internet công nghiệp (ở đây gọi là bục geega) được xây dựng bởi hàng trăm mảnh thuộc về công nghệ kỹ thuật của Gesely, có kỹ năng tự lập, có kỹ năng phát triển sâu sắc, có thể phát triển chuỗi xe hơi ngược và xuôi dòng, tỏa ra đại dương, và công nghệ thuật số. Đã có giải pháp sáng tạo môi trường công nghiệp. Một kiểu: kiểu như sự biến đổi kỹ thuật số của công viên, wangdae đã chú ý hơn về việc nâng cao giá trị của công viên hơn là công trình xây dựng nội bộ,Xổ số Trà Vinh Lei Rong nói. Th.1.Th.d. dựa trên xe hơi và kết hợp với các chi tiết đau đớn của công viên, wanmindao đã đánh bóng một loạt các đường xây dựng thông minh của công viên, hợp tác dọc theo và ngang, và đã thực hiện toàn bộ dây chuyền trao quyền lực từ các khía cạnh xây dựng, vặn vẹo và nguồn mở. Nó nói về công việc xây dự cấu trúc ngoại công viên, xây dựng một võ cơ sở thông minh, dựng trên hệ đảo, xây dựng và hỗ trợ tất cả các được được sự hồng hoạt đột động sự hoạt động và lọng kinh doanh, bao gồm các phần huy dự sớt của học, bao gồm cả thông minh vớc lòng bộ giác những doanh vớc khác kha Sử dụng dây chuyền, Lei Rong nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quản lý chuỗi cung cấp. Dịch hạch này gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống dây chuyền cung cấp. Rất khẩn cấp tăng cường độ phục hồi của chuỗi cung ứng, nâng cao và nâng cấp cấp kỹ thuật số của chuỗi cung cấp. Dựa trên nền tảng của một nhà máy hóa học điện tử, Đảo Wanning nhận ra sự kết hợp giữa các yếu tố sản xuất và kết quả và vai trò của việc sản xuất một khả năng bằng cách tăng trưởng và nâng cấp hệ thống sản xuất, hệ thống năng lượng và thiết bị, nhằm giúp cải thiện chất lượng và hiệu quả, giảm giá và tiêu thụ, và thúc đẩy cải cách và tạo thu nhập. Thông qua chương trình phối hợp quản lý chuỗi cung cấp, phối hợp sản xuất, phối hợp hậu cần và phối hợp chất chất lượng của các công ty cung cấp và các công ty xuôi dòng được thực hiện. chúng tôi đang ở giai đoạn trao quyền cho các nhà cung cấp cá nhân, mà chúng tôi gọi là \