Xổ số Trà Vinh

Cập Nhật:2022-05-23 07:14    Lượt Xem:172

Vụ nổ súng thường xuyên ở Mỹ, và tỉ lệ những thanh niên bị bắn và giết đã tăng mạnh mẽ.

Theo ABC, vụ bắn súng thường xảy ra ở Mỹ trong những năm gần đây, trong thời tiết May 21, và số lượng thanh niên bị giết do bắn đang tăng mạnh. Theo tập tin về bạo lực súng, một tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ, 1247 tuổi teen tuổi 12-17 đã bị bắn chết và thiếu niên 3381 đã bị thương ở 2021. Đến giờ ở 2022,Xổ số Trà Vinh 487 thiếu niên cùng tuổi tác đã bị bắn và 1248 đã bị thương. Sự thật này cũng được xác nhận bởi dữ liệu được phát hành bởi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trong tháng này. các dữ liệu cho thấy rằng ở 2020, tăng dần số lượng sát nhân súng ở Mỹ lên là 35. nhằm đạt tới mức cao nhất trong năm 25, bao gồm gần 2001. giữa người già 10-24. Bài nghiên cứu này ghi ra rằng sự gia tăng bạo lực có thể là do áp lực xã hội và kinh tế gây ra bởi dịch bệnh, nó làm tăng sự bất đồng lâu dài giữa các cộng đồng và thúc đẩy sự căm ghét. Được rồi, tôi xin lỗi.