Xổ số Trà Vinh

Cập Nhật:2022-05-23 06:50    Lượt Xem:197

Sáu người bị thương trong một vụ nổ mỏ ở phía nam tỉnh HAMA, Syria.

Theo như Mục Tin tức Sana'a (SANA) in the twenty, một vụ nổ mìn đã xảy ra ở một ngôi làng phía nam tỉnh HAMA, Syria, đã làm tổn thương sáu thường dân. Theo nguồn gốc cảnh sát tỉnh HAMA, khu mỏ đã bị các tổ chức cực đoan bỏ lại. vụ nổ ảnh hưởng đến một xe tải chở nông dân và bị thương sáu thường dân. Description