Xổ số Trà Vinh

Cập Nhật:2022-05-23 06:43    Lượt Xem:107

Bộ trưởng tài chính Pháp nói đảm bảo mức độ quyền mua của người dân s ẽ là ưu tiên hàng đầu cho chính phủ mới.

Paris, có thể 22 (Li Yang và Li Yue) -Bộ trưởng kinh tế Pháp và tài chính le Maire đã nói trong thời đại địa phương, rằng so với mức giá đang tăng, đảm bảo cấp quyền mua của người Pháp sẽ là ưu tiên hàng đầu cho chính phủ mới. Sau khi đề cử Thủ Tướng Pháp chịu trách nhiệm và bổ nhiệm Tổng thống vĩ đại, Lemel vẫn còn là Bộ trưởng kinh tế và tài chính Pháp. Đủ rồi. Các bạn, các bạn có thể làm được điều đó. Ông ấy nói rằng, trước s ự gia tăng giá cả, nhiệm vụ chính phủ mới là bảo vệ quyền mua của người dân, ông ấy hứa sẽ bắt đầu chuẩn bị một dự luật mua quyền lực ở 22nd. Le Maire nói chính phủ sẽ đo đạc ảnh hưởng của việc tăng giá lên người dân Pháp. Từ tuần tới, anh ta sẽ thảo luận các biện pháp cụ thể liên quan với các chuyên gia. Theo báo cáo, sau cuộc bầu cử vào giữa tháng Sáu, dự án ngân s ách mới sẽ được tiến hành, gồm những biện pháp khác nhau để duy trì quyền lực mua sắm của người dân, như kiểm so át lương thực, tăng mức lương tối thiểu, nâng cao tiêu chuẩn hưu trí, v.v. Một s ố phương tiện truyền thông Pháp cho thấy lo ngại về kế hoạch của Le Maire, tin rằng những biện pháp này có nguy cơ làm giảm thâm hụt. Theo dữ liệu, bị ảnh hưởng bởi COVID-19, vào cuối 2021, lỗ hổng đã được tính to án bởi 6.5='của s ản phẩm nội bộ Quốc gia Quốc gia Quốc gia Quốc gia Quốc tế (GDP) của Pháp, và nợ cộng đồng được tính toán bởi 112.9 nhân dân số P. Một thứ rất ngon. Một thứ rất ngon. Một thứ rất ngon. Một thứ rất ngon. Một thứ rất ngon. (kết luận)