Xổ số Trà Vinh

Cập Nhật:2022-06-22 09:36    Lượt Xem:119

Xstv 18/03 Ngân hàng Trung ương đã cải tiến chính sách liên quan để hỗ trợ giải quyết định dạng giao thương vượt biên của RMB.

để thực hiện những ý kiến về việc tăng tốc phát triển các hình thức giao thương mới của nước ngoài và về việc thúc đẩy s ự ổn định và chất lượng đối ngoại giao được phát hành bởi văn phòng chung của Hội đồng Quốc gia, Ngân hàng Trung Quốc, người dân Trung Quốc vừa phát hành một thông báo hỗ trợ việc xử tài chính vượt biên của RMB về các hình giao thương mới (ở đây gọi là thông báo), hỗ trợ ngân hàng chi tiêu và các tổ chức cung để phục vụ phát triển tốt hơn các hình giao thương mới. Thông báo sẽ được thực hiện từ tháng Bảy, 2022. The main contents of the {0)}thông báo include: firstXstv 18/03, increas hỗ trợ for new forms of Foreign trade, and gret policies relating to the border RMB kinh doanh of new Dạng of Foreign trade, such as cross-border e-Commer. Thứ hai, phạm vi kinh doanh vượt biên của các tổ chức Thanh to án sẽ được mở rộng từ việc buôn bán hàng hóa và buôn bán dịch vụ tới tài khoản hiện tại. Thứ ba, làm rõ nhu cầu phát triển kinh doanh và điền yêu cầu của ngân hàng, chi trả và các công ty khác liên quan. Thứ tư, làm rõ yêu cầu kiểm tra tính xác thực kinh doanh,Xổ số Trà Vinh chống tội rửa tiền, chống khủng bố, chống trốn thuế và cung cấp dữ liệu, củng cố trách nhiệm phát triển kinh doanh của các ngân hàng và các tổ chức Thanh toán, và ngăn chặn và kiểm soát rủi ro kinh doanh. The central Bank said rằng nó sẽ liên tục ủng hộ tiến hành thông báo, cung cấp dịch vụ tài chính hỗ trợ tốt cho các cầu thủ chợ của các mô hình giao thương ngoại quốc mới, đóng góp đầy đủ cho vai trò tích cực của hoạt động vượt biên của RMB trong việc phục vụ kinh tế thực tế và phát triển chất lượng cao của các mô hình giao thương ngoại giao mới, hỗ trợ và hướng dẫn cho một phát triển lành, bền vững và phát triển mới của các mô hình giao ngoại giao, và giúp ổn định thị trường kinh tế vĩ đại. Description