Xổ số Trà Vinh

Cập Nhật:2022-06-20 08:30    Lượt Xem:136

Du Doan Xsmb 6 5 2021 Hội nghị tổng cổ đông ở Moutai, GuiChâu đã phát tán một số tín hiệu chiến lược liên quan đến việc xây dựng các xưởng rượu nhỏ, phát

Dừng lại 2gọn; 2gọn; 2gọn Phóng viên của chúng tôi Wang Nó là phóng viên tập sự fengyuyaao 2gọn; 2gọn; 2gọn Vào tháng Sáu Sáu, cuộc họp thường niên của các cổ đông ở Mouthe, GuiChâu được tổ chức ở một khách sạn quốc tế Mouthe. Buổi họp chung này đã xem xét lại một số đề xuất, gồm cả bản báo cáo năm mươi 21 của Hội đồng quản trị, bản báo cáo hàng năm, bản tài chính mùa 2021, kế hoạch ngân sách 20022, kế hoạch phân phối lợi nhuận, 2gọn; 2gọn; 2gọn Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Cuộc họp tổng cổ đông ở Moutai, GuiChâu được coi là cổ đông% 2Icvi; Ngày gia đình% 2thứ có. Khác với những năm trước là năm nay, các cổ đông đã bị hủy bỏ hoạt động mua rượu được mong đợi từ lâu. Tuy nhiên, cũng được biết rằng, mặc dù không có hành động mua rượu cho các cổ đông trong năm nay, các cổ đông có mặt tại cuộc họp đã được trao đổi một phiếu cho kinh nghiệm kinh nghiệm làm kem Mao tai 2gọn; 2gọn; 2gọn; 2gọn Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Hai mục tiêu kinh doanh của Jianzi ở 2022% 29ensp; 2gọn; 2gọn; 2gọn Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Trong cuộc họp, Dingxiongjun, chủ tịch của GuiChâu MoutaiDu Doan Xsmb 6 5 2021, đã nhấn mạnh rằng mục tiêu kinh doanh của công ty ở 2022: Đầu tiênDu Doan Xsmb 6 5 2021, thu nhập tổng hợp s ẽ tăng cao khoảng lăm+ so với năm trước; thứ hai, đầu tư xây dựng sẽ là 6.969 tỉ yuan. Nó thêm rằng công ty đã đề nghị đạt được mục tiêu thu lợi của 125.9 tỉ yuan ở 2022, với một tỉ lệ tăng trưởng cao hơn so với mục tiêu tăng trưởng năm ngoái, với một tăng lên hàng tỉ yuan. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Với những mục tiêu thương mại hàng năm, Đinh Xiongjun nói rằng điều quan trọng phải làm được ở Mouthe, Chính xác biết rằng sẽ phải làm việc cảnh giác xây tành tự do, làm tất cả những lực để bảo tối cao ổn tốt định và Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Trong số đó, Đinh Xiongjun nói thẳng rằng trong một thị trường đầy lo lắng, anh ta đã thúc đẩy tăng khả năng cải thiện cấu trúc sản phẩm, những sản phẩm được phóng thích chính xác và tăng cổ phần thị trường. Chúng ta sẽ dứt khoát chấm dứt những hành động phá hủy thị trường, như hàng hóa giả và rẻ tiền, tích trữ hàng hóa và tích trữ những thứ kỳ lạ, và duy trì trật tự và ổn định thị trường. Đẩy nhanh tiến hành và áp dụng các công nghệ chống nhái mới và hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc chiến chống giả tạo của Mao tai và bảo vệ quyền lợi của nó là ưu tiên hàng đầu trong công việc này. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Theo báo cáo thường niên, ở 2021, GuiChâu Moutai đã đạt được một thu nhập tổng hành động của 109.464 tỉ yuan, một tăng lệ 11.71=-year; Tổng lợi nhuận là 74.52.8 tỉ yuan, một năm trên năm tăng cao 12.59=; Lợi nhuận mà chủ sở hữu của công ty phụ huynh là 52.46 tỉ yuan, một năm trên năm tăng cao 12.34=. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn; 26lda; Trong 2021, các chỉ s ố trên sẽ duy trì tăng trưởng gấp đôi, và độ mạnh toàn diện của công ty sẽ đến mức mới 2cm Dingxiongjun đã nói ở buổi họp. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Theo dự tính tăng dần khả năng hàng năm tại 2021, vượt đường dây chuyền cho biết rằng công ty chủ yếu tập trung vào công việc sau đây: đầu tiên, công ty đã hoàn thành sản xuất ra 5500Rs tấn rượu cơ bản Mao tai và 280 hàng tấn rượu theo chuỗi vị của Mao tai trong suốt năm, với tỉ lệ đào tạo phẩm giá bao cao 999.99=vàtiếp tục duy trì sản xuất cao chất lượng và ổn định; Thứ hai, bám vào cải cách hệ thống thị trường, phân tích thị trường và phán xét, điều chỉnh kênh phóng, và người chia bài% 2Icvi; Bộ lọc Hãy phát triển các địa điểm riêng tiết kiệm thế hệ thứ ba Nâng cấp, bảo vệ tài sản trí tuệ và những biện pháp khác nên được đưa ra cùng lúc để đảm bảo hiệu quả ổn định cả thị trường rượu và giá cả của Mao tai. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Trong cuộc họp, Đinh Xiongjun được nhấn mạnh% 2thế giới; Năm sợi dây Chiến lược phát triển đại diện cho thất bại và cải cách trong vòng chung Dòng trắng% 2rdqua; Về mặt phát triển, dingxiongTuấn nói rằng công ty có khả năng cao chưa hoàn thành Ba thứ mới% 2rdaso; Ý tôi là, xung quanh 23, hướng dẫn nghiên cứu thứ bảy, những lĩnh vực lớn như trù tính công nghệ ủ và vi sinh, hơn một mươi dự án phát triển khoa học và công nghệ. Một loạt các sản phẩm mới như như Mouthe, Mouthe 1935, 100lứng ngay. Feitian Moutai, Moutai kem, v. đã được phát hành theo sau; Gia tốc Mũi thông minh Thà mức 2Nhấn. Cấu trúc, khởi động chưa đầy I Moutai% 2dforcó; Chương trình quảng cáo kỹ thuật số đã tạo ra một kênh công bằng và thuận tiện cho người tiêu dùng để mua rượu. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Vừa qua ba chiến dịch tiên tiến ở Mouthe, GuiChâu đã đạt được một kết quả đáng chú ý. Đài đôi khi Và một loạt các sản phẩm mới sẽ tiếp tục bán tốt một khi chúng được liệt kê. I Moutai% 2dforcó; Một lần trên mạng, nó thu hút nhiều sự chú ý. Kem Mao Thái Nó cũng trở thành một mô hình chính cho việc vượt qua Baijiu. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Theo như Đinh Xiongjun, từ tháng Bảy Tháng Sáu% 2thế này; I Moutai% 2dforcó; Năng lượng thu nhập đã đạt đến RMB 3tỷ với RMB 4h tỷ. Theo quan điểm của ngành công nghiệp, những chiến dịch tiên tiến của GuiChâu Moutai được yêu cầu cung cấp nhiều điểm tăng trưởng cho buổi trình diễn của công ty. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Phản ứng với: phát triển, doanh nghiệp, cổ phần và các vấn đề khác 2gọn; 2gọn; 2gọn Ở vòng chung, hội nghị cổ đông; Ngày gia đình% 2rdcó;, Một số người đại diện và tham gia ngành cổ đông cũng đã giao tiếp tích cực với quản lý cao cấp ở Mouthe, GuiChâu. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Phóng viên đã chú ý rằng trong phiên điều tra này, kế hoạch về sản phẩm cao cấp không tiêu chuẩn, phát triển sản phẩm, doanh nghiệp tài chính, cổ phần và các vấn đề khác là tập trung các vấn đề được đưa ra bởi các đại diện cổ đông. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Ví dụ, trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, một số cổ đông hỏi: Làm sao có thể thực hiện sản phẩm mới được phát hành, làm cho to àn bộ kênh phân phối sẵn sàng bán sản phẩm này, và thu hút khách hàng tiếp tục mua nó? 2cm Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Xét về vấn đề này, GuiChâu Moutai phản ứng là hàng hạ cánh phải được yêu cầu thị trường và bảo đảm chất lượng đầy đủ. 26lda; Khi chúng ta khởi động một sản phẩm, thứ nhất, nó phụ thuộc vào lượng rượu cơ bản. Thứ hai, nó sẽ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng với các dải giá khác nhau. Ví dụ, giá trị của Mao hiếm được đặt vào 45.9 chai Dũng, một sản phẩm có thể bù đắp cho băng giá 4000-500 yuan; Mao 1935 là giá của 1188 yuan (chai), which is between 1000 yuan và 199 yuan. The Chinese Zodiac Mao tai breach is placed at 2499 yuan/ bottle, điền vào băng giá của 200yucan to 3000 yuan; Bên cạnh đó, công ty cũng có một loại rượu thượng hạng hạng hạng Mao tai trong mức giá giá giá rẻ 30-4000 yucan.% 2cm Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn; 26lda; Giá của bốn sản phẩm trên đây rất rõ ràng, đáp ứng nhu cầu của các nhóm người tiêu dùng khác nhau với nhiều hơn 1000 yuan./ 2cm GuiChâu Moutai còn nhấn mạnh rằng phát triển sản phẩm cũng phụ thuộc vào số lượng không? 26lda; Công ty chủ yếu xem xét cấu trúc của loại rượu cơ bản, và sau đó đảo ngược nó để quyết định xem nó có thể phát triển sản phẩm này không. 2cm Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Tài chính luôn là một công việc mới mà Tập đoàn Mao tai và công ty cổ phiếu có ý định thực hiện. Một số cổ đông đã đề nghị tại cuộc họp liệu Mao tai có thể sử dụng tốt tài chính của mình và dung hòa các xưởng chưng cất nhỏ hay không. Công ty sẽ tạo ra một sự dàn xếp. Nếu các điều kiện đã trưởng thành và có mức độ đồng thuận cao với Mouthe, công ty cũng sẽ phải làm một kế hoạch cụ thể. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Với vấn đề cổ đông nâng cổ phần, GuiChâu Moutai cũng nói rằng khối cổ phần tích từ khi xây dựng Mouthe chỉ là một số ít trong một cổ phiếu. Mặc dù tỉ lệ chia phần của công ty không phải là cao nhất trên thị trường vốn, nhưng nó vẫn luôn luôn luôn rất ổn định. 26lda; Hy vọng là các cổ đông sẽ thấy hiệu quả của GuiChâu Moutai trên thị trường thủ đô với một thái độ hòa bình hơn. Từ khi xây dựng nó, mọi đầu tư của GuiChâu Moutai đã được tập trung vào lõi, không có hành vi nguy hiểm nào. 2cm GuiChâu Mouthe đã nói vậy. Dừng lại! Dừng lại!