Xổ số Trà Vinh

Cập Nhật:2022-06-09 09:39    Lượt Xem:124

Game Raft Wars Trung Đông Airlines Gansu Branch: nắm lấy cơ hội của thời đại carbon gấp đôi và phát triển carbon

Kim loại du lịch, phóng viên của mạng quốc tế quốc gia quốc gia quốc gia quốc gia Trung Quốc, đã báo cáo rằng để tích cực thực hiện các yêu cầu năng lượng, bảo vệ môi trường và công nghệ gấp đôi carbon của Trung Quốc Đông không phải là sáng mai của May 25, Trung Hàng không Gansu đã được mời đặc biệt Denglei, phó giám đốc kế hoạch, phát triển và bảo vệ sinh thái của Cục Môi trường chán chán chán chán chán chán nản LanZhou (Vùng Trung Tâm) để phát biểu một bài đặc biệt được sử dụng cơ hội của kịp thời carbon gấp đôi và phát triển tái than trong phòng họp ở tầng ba của Trung Tâm Trung Tâm Trung Hoa. The double carbon work phân tích lý thuyết từ ba khía cạnh: giải thích các cơ hội và thử thách trong thời đại'đôi carbon'của xây dựng sinh thái thành phố Lanxi từ một khái niệm phát triển mớiGame Raft Wars, với hình ảnh và văn bản. Ba hướng dẫn dẫn được đưa ra cho ngành công nghiệp hàng không quốc tế. Trước tiênGame Raft Wars, giảm ô nhiễm và carbon, tiếp tục khai thác tiềm năng, và tạo ra một hảng hàng không Trung Hoa phía Đông. Tiếp tục đầu tư vào tiết kiệm năng lượng và giảm hạn chế năng lượng, thúc đẩy tích cực sử dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng mới và các sản phẩm mới, thúc đẩy mạnh mẽ to àn bộ tiến trình quản lý tinh vi, giảm tiêu thụ nhiên liệu của máy bay, và giúp phát triển môi trường với các chuyến bay xanh. Thứ hai, nắm lấy cơ hội, tài năng dự phòng và xây dựng Máy Hàng không Đông Trung Quốc. Định dạng kế hoạch giám sát khí thải carbon, tính năng động lượng lượng carbon, chuyên gia quản lý lượng carbon, chọn và đào tạo các chuyên gia quản lý thải carbon, và cho phép phát triển môi trường thông minh Thứ ba, chuẩn bị hai loại khí carbon, chuẩn bị trước và tạo ra China Eastern Airlines. Tăng cường nghiên cứu tiếp theo về các chính sách bảo vệ môi trường xanh lá, thiết lập một cơ chế lâu dài cho hệ thống bảo vệ môi trường xanh của ngành công nghiệp hàng không, cải thiện giao tiếp và kết nối với thị trường carbon nội địa và quốc tế, và thúc đẩy phát triển xanh tươi bằng các máy bay dân dụng mới. The bằng chứng này đã tăng s ự hiểu biết sâu sắc của cán bộ và nhân viên về công việc gấp đôi carbon, nâng cao khả năng của đội trưởng đội mũ trùm để phát triển khí hậu xanh và carbon, và đã cung cấp một bảo đảm chắc chắn cho việc thực hiện quyết định chiến lược lớn của Uỷ ban Trung Quốc về carbon gấp đôi, thực hiện yêu cầu triển việc khai thác gấp đôi carbon, phát triển các điểm chủ chốt của việc phối hợp carbon, và phát triển phát triển cấy xanh lá cây. Description